Új Reach rendelet

Az Európai Unió új jogszabályokat vezetett be a 0,1%-nal magasabb monomer diizocianát tartalmú termékek, beleértve a poliuretán bázisú termékek használatára vonatkozóan, például az ipari gyártásban és az építőiparban használt ragasztó- és tömítőanyagok.

A REACH (Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) egy európai rendelet, melyet 2006-ban fogadtak el és amelynek célja az emberek és a környezet védelmének növelése a vegyi anyagok potenciális veszélyeitől, miközben biztosítja az európai uniós vegyipar globális versenyképességének fennmaradását.

Az Európai Unió szabályzást vezetett be a 0,1%-nál magasabb monomer diizocianát tartalmú termékek használatára vonatkozóan. Ez az új szabályozás vonatkozik az ipari gyártásban és az építőiparban használt poliuretán ragasztó- és tömítőanyagokra, poliuretán habokra is.

2023. augusztus 24-től minden szakmai és ipari felhasználónak el kell végeznie egy képzést a poliuretán tartalmú termékek használata előtt. Az otthoni magánfelhasználókat ez a jogszabály nem érinti.

A vegyi anyagokkal (pl. ragasztó- és tömítőanyagok) való munkavégzés során fontos a termék biztonsági adatlapjában meghatározott óvintézkedések betartása a felhasználók egészségének és biztonságának védelme érdekében. Az egykomponensű ragasztó- és tömítőanyagok a levegő nedvességtartalmával reagálva térhálósodnak. Ez a reakció a prepolimereknek az izocianát csoportjaik révén történő térhálósodásán alapul.

A poliuretán termékek feldolgozása során a felhasználók minimális mennyiségű, reakcióba nem lépő monomer diizocianátnak lehetnek kitéve, melyeket a prepolimerek előállításához használtak. A poliuretán kikeményedés után a diizocianátok már reakcióba léptek, így a termék már teljesen mentes ezektől a reaktív vegyi anyagoktól.

Képzést nem igénylő alternatív termékek

Fenti jogszabály módosítás a Jowat részéről rendkívül alacsony monomer diizocianát tartalmú, új poliuretán prepolimerek kifejlesztéséhez vezetett, mely lehetővé teszi termékeik további, korlátozás nélküli alkalmazását a szakmai felhasználók számára. Ezen típusokról kérjük érdeklődjön elérhetőségink bármelyikén.

Bezárás